Ιστορικό

Η Εθνική Εταιρία ιδρύθηκε το 1962, ταυτόχρονα σχεδόν με την Κυπριακή Δημοκρατία ως αντεπιστέλλον μέλος της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων Λογοτεχνών της Αθήνας από μια ομάδα φωτισμένων ανθρώπων, λογοτεχνών της Κύπρου:  τον Άντη Περνάρη, πρώτο Πρόεδρό της, τον Κύπρο Χρυσάνθη, τον Κώστα Μόντη, τον Ξάνθο Λυσιώτη, και άλλους.
Πρώτος πρόεδρος της Εταιρίας υπήρξε ο Άντης Περνάρης (1903-1980), λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ανδρέα Παυλίδη.

Στην Κύπρο, η λογοτεχνία κατά το πλείστον συνδεόταν με την εκπαίδευση. Ο πρώτος Πρόεδρος λοιπόν της Ε.Ε.Ε.Λ.Κ. ήταν δάσκαλος και καθηγητής, δημοσιογράφος και κριτικός βιβλίων. Έζησε στη Λευκωσία και είχε ενεργό συμμετοχή στην πνευματική ζωή του τόπου. Έχει να παρουσιάσει πλούσιο και ποικίλο λογοτεχνικό έργο. Έγραψε ποίηση, χρονογράφημα, θέατρο, διήγημα, μελέτη, σχολικά και εκπαιδευτικά βιβλία. Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Κυπριακής Αδελφότητας Αιγύπτου, το παράσημο του Τάγματος του Αγίου Ιωάννου και το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην Κυπριακή Λογοτεχνία.
Υπήρξε Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ.Κ. επί σειρά ετών (1962-1978).

Μετά το θάνατο του Άντη Περνάρη, μεταξύ του 1978 και 1980 ανέλαβαν την Προεδρία ο Κώστας Μόντης (1914-2004) και η Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου (1937-2003).
Το 1980 μέχρι το 1983 Πρόεδρος ήταν ο Ξάνθος Λυσιώτης (1898-1987).
Από το 1983 μέχρι το 1998 Πρόεδρος ήταν ο Κύπρος Χρυσάνθης (1915-1998)
Από το 1998 μέχρι το 1999 Πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος Ιωαννίδης (1944-1999)
Από το 1999 μέχρι σήμερα Πρόεδρος είναι η Ανδρεανή Ηλιοφώτου.

Η Εθνική Εταιρία στα σχεδόν πενήντα χρόνια ζωής της έχει να επιδείξει πλούσια καλλιτεχνική και πολιτιστική δράση: πάρα πολλές εκδόσεις, επετειακές και άλλες εκδηλώσεις, λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, συνέδρια, βοήθεια προς νέους λογοτέχνες και γενικά εκπλήρωση των σκοπών της όπως προβλέπονται στο Καταστατικό της.