Πρώην Πρόεδροι

Πρόεδροι της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου έχουν διατελέσει οι επιφανέστεροι λογοτέχνες της Κύπρου όπως:
 

» Ανδρεανή Ηλιοφώτου (Επίτιμη Πρόεδρος)

» Άντης Περνάρης

» Κώστας Μόντης

» Ξάνθος Λυσιώτης

» Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου

» Νίκος Κρανιδιώτης

» Κύπρος Χρυσάνθης